Ochrana osobních údajů ve společnosti Bontia a.s.

Bontia a.s., IČ: 257 52 871, se sídlem Praha 10, Vinohrady, Francouzská 454/74, PSČ 101 00, která je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložce 5875.

Shromažďování osobních údajů

Věnujeme velké úsilí ochraně osobních údajů, které získáme od našich zákazníků.

Shromaždujeme osobní údaje, které jsou nezbytné pro poskytnutí nabízených služeb, zejména pro vytvoření daňového dokladu a doručení zásilky. Dále shromažďujeme údaje o Vaší návštěvě našich stránek, například název poskytovatele internetových služeb, verzi internetového prohlížeče, Vaši IP adresu, datum a čas návštěvy našich stránek, seznam navštívených stránek apod.

V žádném případě neshromažďujeme údaje o Vašich platebních kartách. Pokud budete zadávat údaje o platební kartě, odesíláte údaje naší bance, která nám je neposkytuje.

Zabezpečení osobních údajů

Vaše osobní údaje, budou přístupné pouze nám a Vám. Přístup k osobním údajům omezíte zadáním Vašeho přístupového jména a hesla. Osobní údaje si můžete kdykoliv prohlédnout,  upravit nebo smazat.

Shromažďované osobní údaje jsou zabezpečeny před neoprávněným přístupem.

Osobní údaje přenášené po internetu jsou šifrované protokolem SSL (Secure Socket Layer) tak, aby je nikdo nemohl přečíst.

Použití osobních údajů

Shromážděné osobní údaje budou použity jen k poskytování vyžádaných a předem odsouhlasených služeb. Pokud nám k tomu dáte souhlas, budou použity k tomu, abychom vám poskytli důležité informace o produktech nebo službách, o objednávkách a jejich plnění.

Některé osobní údaje budou použity pro zjednodušení používání těchto stránek např. pro urychlení opakovaného zadávání stejných údajů, zlepšení přehlednosti a funkčnosti stránek.

Některé osobní údaje budou předány tiskárně a dopravci, aby vyřídili Vaše požadavky. Budou jim poskytovat pouze osobní údaje, které jsou nutné k poskytnutí konkrétní služby. Vyžadujeme od nich, aby s těmito údaji nakládali diskrétně a aby je nepoužívali k jiným účelům.

Registrace u Úřadu pro ochranu osobních údajů

Prohlašujeme, že jsme registrováni Úřadem pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00031261.